Studietur

Studietur

Vi har på Skanderborg STU 2 årlige studieture, en forårstur hvor der er særligt fokus på fysisk udfoldelse, idræt, svømning, klatring m.m. og en efterårstur hvor der er særligt fokus på dansk kultur. Studieturene giver mulighed for at arbejde intensivt med den personlige og sociale udvikling.

På vores studieture vil de unge kunne opleve, at de er uden for deres komfort zone og måske opleve for første gang at lykkes i et socialt fælleskab over en længere sammenhængende periode. Her skabes og forstærkes langvarige venskaber og den unge erfarer fællesskabets muligheder.