Skanderborg STU

 

 

 

På Skanderborg STU arbejder vi ud fra et anerkendende og 

positivt menneskesyn. 

Vi tror på, at alle gør deres bedste med de 

kompetencer og muligheder, de har.

Trivsel og dialog er i højsædet. 

 

Vi har en fast og genkendelig dagsstruktur, 

hvilket er med til at skabe ro og overblik.

Undervisningen foregår individuelt og i 

grupper. 

 

Vi tilrettelægger hvert forløb individuelt 

med afsæt i ressourcer og ønsker, og ud fra 

de faglige, sociale og personlige læringsmål, 

der er beskrevet i den enkeltes elevs 

uddannelsesplan.

 

 

Vi arbejder med, at respektere egne og 

andres behov og grænser. Ved at få større 

kendskab til egne evner, styrkes selvværd og 

selvtillid. Som elev på Skanderborg STU 

har man i høj grad indflydelse på skoledagen 

og inddrages i beslutninger, der vedrører 

eget liv.

 

Vores mål på STU er, at eleven opbygger 

færdigheder til at kunne leve et så 

selvstændigt og værdigt liv som muligt. 

Vi har fokus på, at egne kompetencer bruges 

bedst muligt i fremtidig beskæftigelse og 

fritidsliv.

“Rygsækken” skal fyldes med gode 

oplevelser og brugbare “værktøjer” 

på Skanderborg STU