Praktik

Praktik:
Eleverne på STU har tre årlige praktikker af to uger, praktikvejlederne finder praktikpladser i samråd med de unge og sørger for varierede praktikker, sikrer trivsel i praktikperioderne, samt udreder hvilken retning der giver mening for den unge i fremtiden.


Den unge får prøvet sig selv af, og fundet retning for fremtidens mulige arbejdsliv.

Målet er at den unge oplever sig duelig og betydningsfuld i et arbejdsfællesskab.

Vi har flere gode lokale samarbejdspartnere, som har erfaring med at have eleverne i praktik.