Hvad er STU

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og er målrettet unge fra 16 til 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.

På STU kan vi bl.a. hjælpe dig med at:  

 

  

•    Blive bedre til at læse og stave     

•    Få overblik over din økonomi     

•    Bruge iPad og smartphone     

•    Begå dig på de sociale medier   

•    Afklare fremtidig beskæftigelse     

•    Træne teori til kørekort     

•    Danne nye venskaber     

•    Være fysisk aktiv     

•    Lære at lave mad     

•    Træne det at bo selv     

•    Finde og være i et praktikforløb   

•    Kunne begå dig blandt andre unge