Højvangen

Skanderborg STU kollegiet

Et botilbud på kollegiet retter sig mod unge voksne, 18 – 25 årige, som i forbindelse med et skoleforløb på Skanderborg STU, har behov for bolig og ekstra støtte til bo-træning med mulighed for at udvikle sine livskompetencer.

Generelt

Som hovedregel er det en forudsætning at man er indskrevet på Skanderborg STU for at få en plads på kollegiet.  Denne boform bliver, når den unge flytter ind, en integreret del af den unges undervisningsforløb på STU.

For de unge der bor på kollegiet bliver undervisningen på STU tilrettelagt i samspil med basisfag, praktik og bo træning.

De unge får et fælles udviklende skoleliv og der arbejdes med det sociale fællesskab. Dagligdagen organiseres på en sådan måde, at fællesskabet tilgodeses. Nye relationer og opbygning af et netværk samt udvikling af venskaber får herved gode vækstbetingelser.

Målgruppen

Målgruppen er kendetegnet ved, at de unge enten står overfor at skulle flytte hjemmefra, fraflytte efterskole ophold eller andet, og som har behov for yderligere bo træning.

Det kan være ensomme unge, som i høj grad mangler netværk og som generelt er bange for at møde tilværelsen og de krav som stilles. De kan have vanskeligheder ved at overskue sociale samspil og relationer generelt, dels på grund af manglende kognitiv formåen og dels på grund af mangel på sociale strategier.

De unges kognitiv profil ligger i området ”middel/ lettere mental retardering.” Derudover kan der være depressivitet eller anden psykiatri diagnose. Tendens til nedsat evne til at bedømme egne ressourcer og udfordringer, samt svært ved fleksibilitet og mangel på problemløsnings strategier.

De unge kan have nedsat selvindsigt, lavt selvværd og de kan af forskellige årsager mangle overskud til selv at tage initiativ, sætte sig selv i gang og vedholde en given opgave. De kan have svært ved at se og overskue handlemuligheder og har, som følge heraf, svært ved at indgå i en læringsproces og derfor har de et stort behov for guidning og tæt opfølgning.

Det er mobile unge med behov for pædagogisk støtte og træning, dog som udgangspunkt ikke hele døgnet. Perspektivet for de unge er udvikling og fremtidssikring til et meningsfuldt liv med god sammenhængskraft og livskvalitet, samt et afklaringsforløb for den unges fremtidige bostøtte behov.