Skanderborg STU

"På Skanderborg STU støtter vi eleven i at udvikle livsduelighed, så han
eller 
hun kan leve et aktivt, deltagende og meningsfuldt liv!" Om os:

Læs mere her...

 Hvad er STU:

Læs mere her...

 Studietur:

Læs mere her...

 UU-vejleder:

Læs mere her...